top of page

Si ou bliye pran grenn ou,

pran li le pli vit ke ou sonje

• Si ou konn pran grenn ou nan maten, men ou reyalize ou bliye pran li nan jou lannwit sa a, pran li touswit epi pran yon grenn nan denmen maten kòm dabitid.

• Si ou reyalize ou bliye pran yon grenn, jis pran yon grenn epi reprann orè nòmal ou. Pa double dòz la pou ratrape.

• Si w kontinye manke dòz la, mande doktè w oswa enfimyè w sou fason pou w rete sou wout la.

MySexMyCall-FBbanner.jpg
bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429