top of page

MISYON
& VALÈ

Objektif Jesyon Sante Pozitif la se pou bay moun ki gen risk pou yo oswa k ap viv ak VIH sèvis ekselan, ki an sekirite ak konpetans kiltirèl. 

posotivehealthfree-wyxckodd.jpg

Pwogram PSN 2.0 Wyckoff la sitiye nan depatman PHM nan 1610 Dekalb Avenue, ki sèvi kòm yon sèl-stop shop pou sèvis konplè VIH ak sante seksyèl kote kliyan yo ka jwenn aksè nan sèvis klinik VIH entegre ak sèvis sipò, sante konpòtman, ak navigasyon swen. PHM te aplike apwòch ki baze sou plezi ak byennèt nan sante seksyèl nan tout sèvis prevansyon VIH pou sis dènye ane yo. Pwogram PSN 2.0 la kontinye ap bati sou modèl swen sa a epi elaji plis aplikasyon apwòch sa yo nan fòme founisè medikal yo nan sit pwogram lan ak lòt kote swen prensipal yo nan kad GOALS la epi rafine Dosye Medikal Elektwonik (EMR) klinisyen yo itilize pou entegre. OBJEKTIF nan pran istwa sante seksyèl. Se poutèt sa, pwogram Wyckoff PSN 2.0 pral sèvi ak estrateji sa yo pou tout kliyan ki sou sit la epi pa sèlman kliyan PSN 2.0 yo.

bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429