top of page

Istwa nou an     136bad53cf58d_136bad5cf58d_136bad5cf58dEde kominote nou an depi 1995

IMG-1304.JPG

Jesyon Sante Pozitif

Positive Health Management se yon pwogram swen prensipal ak Prevansyon VIH konplè ki te etabli nan Wyckoff Heights Medical Center an 1995. Pwogram nan gen anpil sèvis kiltirèl konpetan ke founisè sèvis bileng ofri. Sèvis nou yo vize pou moun k ap viv nan kominote Northern Brooklyn ak Western Queens. Objektif Jesyon Sante Pozitif la se pou bay moun ki gen risk pou oswa k ap viv ak VIH, Epatit C, ak enfeksyon seksyèlman transmisib, bon jan kalite swen aksesib. Anba a se yon rezime chak nan sèvis Positive Health Management yo.

bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429