top of page

Jesyon Ka/Kowòdinasyon Swen

Jesyon Ka/Kowòdinasyon Swen

Our  Kowòdinasyon swen bay yon fòm elaji nan jesyon ka medikal VIH, ki gen ladan:

  • Asire ke moun k ap viv ak enfeksyon VIH yo konekte ak swen nan yon fason apwopriye.

  • Devlope yon plan swen santre sou pasyan ki mete aksan sou aderans kontinyèl nan swen ak tretman antiretwoviral.

  • Ede pasyan yo jwenn sèvis sosyal ki nesesè yo, tankou akonpaye pasyan yo nan randevou si sa nesesè, epi kenbe pasyan yo nan swen atravè navigasyon nan sèvis medikal ak sosyal.

  • Sèvi ak kowòdonatè swen pou ede pasyan yo jwenn aksè nan swen VIH, kominike ak founisè yo, epi jwenn resous ki nesesè yo.

  • Coaching (yon fòm pwomosyon sante aktif ak konsèy) pasyan yo vin otonòm pou yo ka jere bezwen medikal ak sosyal yo otonòm.

bottom of page
f3f51869492f36d903ae7f2dc9776aeecf24e429